• Landwirtschaftliche Biogasanlage
  • Biogasanlage 370 kW
  • Biogasanlage 350 kW
  • Gasspeicherdach mit BHKW
  • Biogasanlage 1000 kW
  • Edelstahlfermenter 3000m³
  • Biogasanlage Polen 1000 kW
  • Biogasanlage Rumenien 2000 kW

ENSPAR Biogas GmbH

Paderborner Straße 44
33181 Bad Wünnenberg

Fon: +49 2957 – 98 42 770
Fax: +49 2957 – 98 48 88

E-mail: enspar@enspar.de

Fermentacja słomy

Na całym świecie poszukuje się innego substratu do pozyskiwania biogazu niż kiszonki z kukurydzy. Słoma jako skojarzony produkt uboczny przemysłu zbożowego jest tu dobrą alternatywą. Zgodnie z aktualnym stanem techniki ze słomy można uzyskać 50-70% wydajności gazu z kiszonki kukurydzianej. Dla zakładów produkcji zbóż wykorzystanie słomy to naprawdę korzystna opcja. W połączeniu z hodowlą bydła już nieznacznie zmienione przebiegi robocze mogą przynieść znaczne korzyści dla fermentacji słomy. Zwiększone zastosowanie słomy jako ściółki w budynku inwentarskim połączone z jej fermentacją w instalacji biogazowej może w pewnych warunkach zredukować wysokie nakłady na mechaniczne metody rozkładu. Stwarza to możliwość łatwego wykorzystania słomy jako substratu do pozyskiwania biogazu.

Aby dodatkowo poprawić zdolność fermentacji słomy, firma ENSPAR oferuje energooszczędną technologię jej rozkładu. Przed fermentacją w zbiorniku fermentacyjnym realizowany jest łączony proces rozkładu mechanicznego i biochemicznego, aby wyraźnie zwiększyć ilość biogazu uzyskiwanego ze słomy. Parametry procesu tego etapu wstępnego są nieprzerwanie monitorowane i dzięki temu mogą być utrzymywane w optymalnym zakresie roboczym. Po zakończeniu obróbki wstępnej substrat może być użyty do zasilania instalacji biogazowej. Dzięki temu możliwe jest efektywne energetycznie wykorzystanie słomy jako surowca. Fermentację słomy można optymalnie łączyć np. z fermentacją gnojowicy, suchego nawozu kurzego lub odpadków z przemysłu spożywczego, dzięki czemu stanowi ona dobrą koncepcję dla instalacji biogazowych na obszarach rolniczych.

-- Skręcanie złota ze słomy, my to potrafimy!

 

Branże

Opłacalny recykling odpadów resztkowych

W rolnictwie, produkcji żywności czy oczyszczaniu ścieków powstają ogromne ilości organicznych odpadów resztkowych, których rozkład wiąże się z wydzielaniem metanu. Niekontrolowane uwalnianie tego gazu do atmosfery w znacznym stopniu przyczynia się do zmian klimatycznych.

Więcej…

Koncepcje instalacji

 

Indywidualne i dostosowane do potrzeb

Chcą Państwo poddać energetycznemu recyklingowi bioodpady lub osady ściekowe swojej gminy. Mają Państwo organiczny odpad produkcyjny i chcą go wykorzystać jako surowiec do uzyskiwania energii? Mają Państwo do dyspozycji nawozy organiczne pochodzenia zwierzęcego?

Więcej…

Technologia biogazu

Komponenty dla Państwa instalacji biogazu – jakość made in Germany

Od sterowania instalacją do dachu namiotowego, od oczyszczania wyziewów po osprzęt do zbiornika pośredniego – dzięki swojemu bogatemu asortymentowi firma ENSPAR działa we wszystkich obszarach technologii biogazu, oferując inteligentne rozwiązania, dostosowane do indywidualnego zapotrzebowania i lokalizacji.

Więcej…
Nach Oben
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework