• Landwirtschaftliche Biogasanlage
 • Biogasanlage 370 kW
 • Biogasanlage 350 kW
 • Gasspeicherdach mit BHKW
 • Biogasanlage 1000 kW
 • Edelstahlfermenter 3000m³
 • Biogasanlage Polen 1000 kW
 • Biogasanlage Rumenien 2000 kW

ENSPAR Biogas GmbH

Paderborner Straße 44
33181 Bad Wünnenberg

Fon: +49 2957 – 98 42 770
Fax: +49 2957 – 98 48 88

E-mail: enspar@enspar.de

Koncepcja dopasowana do Twojej instalacji biogazu

Polska ma ogromny potencjał do rozbudowy sektora energii odnawialnej. Uchwalona w 2015 roku w Polsce ustawa o odnawialnych źródłach energii stwarza pozytywne perspektywy dla wznoszenia instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Promowane będą elektrownie wiatrowe i solarne oraz instalacje biogazu. Ponadto istnieje możliwość specjalnego wspierania regionalnych klastrów energii, które mogą zapewnić autarkiczne zaopatrzenie w tego typu energię.

Gminy

Kombinacja energii solarnej, wietrznej i pochodzącej z biogazu daje gminom możliwość zapewnienia niemal autarkicznego zaopatrzenia w energię ze źródeł odnawialnych. W tym miksie energetycznym biogaz może stanowić stabilną podporę. Dogodna kombinacja wielu elektrociepłowni blokowych i akumulatorów gazowych umożliwia przetrwanie nawet okresów szczytowego obciążenia, a dzięki temu oferuje stabilne zasilanie w energię. Uzupełniająco energia wiatrowa i solarna mogą wspomagać zaopatrzenie w energię w razie potrzeby.

Produkcja artykułów spożywczych

Zakłady produkcji żywności mają podwyższone zapotrzebowanie na energię i ciepło. Odpady organiczne z produkcji mogą być wykorzystywane jako surowiec do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej we własnym zakresie. Może się to przyczynić do obniżenia kosztów energii i stabilizacji zaopatrzenia w energię.

Rolnictwo

Zakłady produkcji rolnej dostarczają wielu substratów do produkcji biogazu i stwarzają duże możliwości ponownego wykorzystania substratów z fermentacji jako nawozu. Oprócz wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej istnieje także potencjalna możliwość wykorzystania biogazu jako paliwa.

Usługi i korzyści oferowane przez ENSPAR

ENSPAR opracowuje wraz z klientem dostosowaną koncepcję instalacji dla gminy, gospodarstwa i zakładu produkcyjnego. Wspólnie ustalamy, jakiego typu instalacja najlepiej sprawdzi się w konkretnym miejscu, a następnie dostarczamy i konstruujemy instalację biogazu. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w sektorze biogazu. Nasz udział w polskim rynku rolniczych instalacji biogazu o bezpiecznym działaniu przekracza 7%.

 

Przykładowa koncepcja instalacji gazowych w obszarze wiejskim

Mała instalacja 175 kW

Przykład dla 500 mieszkańców, przeciętne całkowite zapotrzebowanie 1370 kWh/dobę, lokalizacja w zakładzie produkcji rolniczej nieopodal wioski. Substratami do instalacji biogazu mogą być: gnojowica bydlęca, gnojowica świńska, bioodpady, szlam i surowce odnawialne. Z produkowanego biogazu wytwarza się energię elektryczną i cieplną. Instalacja biogazu ma moc zainstalowaną ok. 150 kW i jest wyposażona w fermentator i zbiornik magazynowy z dużym akumulatorem gazowym z technologią pompującą, dozującą i sterującą. Produkcja energii elektrycznej i cieplnej jest zapewniana przez dwie elektrociepłownie blokowe o mocy 75 kW każda.

Ciepło z elektrociepłowni blokowej jest wykorzystywane do zaopatrywania zakładów produkcji rolnej i innych budynków w promieniu ok. 1,5 km, a energia elektryczna jest magazynowana w sieci lokalnej lub sprzedawana. W okresie szczytowego obciążenia, na przykład w południe i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych można wykorzystać energię solarną i wiatrową do pokrycia maksymalnego zapotrzebowania i/lub uruchomić drugą elektrociepłownię blokową. Do pierwotnego magazynowania energii ENSPAR oferuje bardzo pojemny akumulator gazowy. W uzupełnieniu do drugiej elektrociepłowni blokowej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych można alternatywnie wykorzystać kilka paneli solarnych do pokrycia maksymalnego zapotrzebowania w południe.

Do 90% obciążenia obu elektrociepłowni blokowych są potrzebne następujące substraty:

 • 60 kg bioodpadów/głowę
 • 15,9 kg szlamu/głowę
 • 300 krów mlecznych
 • 500 tuczników
 • 4,4 ha kukurydzy

Duży akumulator gazowy, jako objętość buforowa

Panel solarny:

3 kW/theo ~2700-3000 kWh, kierunek południowy 45° nachylenie.

Branże

Opłacalny recykling odpadów resztkowych

W rolnictwie, produkcji żywności czy oczyszczaniu ścieków powstają ogromne ilości organicznych odpadów resztkowych, których rozkład wiąże się z wydzielaniem metanu. Niekontrolowane uwalnianie tego gazu do atmosfery w znacznym stopniu przyczynia się do zmian klimatycznych.

Więcej…

Koncepcje instalacji

 

Indywidualne i dostosowane do potrzeb

Chcą Państwo poddać energetycznemu recyklingowi bioodpady lub osady ściekowe swojej gminy. Mają Państwo organiczny odpad produkcyjny i chcą go wykorzystać jako surowiec do uzyskiwania energii? Mają Państwo do dyspozycji nawozy organiczne pochodzenia zwierzęcego?

Więcej…

Technologia biogazu

Komponenty dla Państwa instalacji biogazu – jakość made in Germany

Od sterowania instalacją do dachu namiotowego, od oczyszczania wyziewów po osprzęt do zbiornika pośredniego – dzięki swojemu bogatemu asortymentowi firma ENSPAR działa we wszystkich obszarach technologii biogazu, oferując inteligentne rozwiązania, dostosowane do indywidualnego zapotrzebowania i lokalizacji.

Więcej…
Nach Oben
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework